Enaco Logo White

ESG

ESG

Förstärkt engagemang i socialt ansvar förstärker ENACO:s employer branding

Publicerad: 25/4

För att möta de växande kraven på hållbarhet och socialt ansvar, har ENACO aktivt implementerat ESG-direktiv som en kärnkomponent i företagets strategi. Genom att prioritera medarbetarnas hälsa och professionella utveckling har ENACO inte bara skapat en inkluderande och säker arbetsplats utan också stärkt sin position som en attraktiv arbetsgivare.

Som en del av vårt åtagande att uppfylla och överträffa ESG-standarder, främjar ENACO en arbetsmiljö som inte bara är i linje med lagstiftningen utan vi strävar även efter ständiga förbättringar på både organisatorisk och social nivå. Företagets nolltolerans mot mobbning och trakasserier understryker dess värderingar kring öppenhet och likabehandling. Denna kultur av respekt och rättvisa har också lett till att ENACO erhållit certifieringen A Great Place To Work, vilket speglar medarbetarnas upplevelse av trovärdighet, kamratskap och yrkesstolthet.

Ledarskapet hos ENACO spelar en aktiv roll i att säkerställa att arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av alla våra företagsprocesser. Chefer och arbetsledare är välutbildade och har nödvändiga resurser för att främja en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Detta inkluderar regelbundna riskbedömningar och systematisk uppföljning av arbetsförhållanden.

För att ytterligare stärka arbetsmiljön, erbjuder ENACO regelbunden utbildning och introduktion för att säkerställa att alla medarbetare kan utföra sina uppgifter på ett säkert och hälsosamt sätt. Denna investering i medarbetarnas säkerhet och professionella utveckling främjar inte bara en hälsosam arbetsmiljö utan också medarbetarnas engagemang och produktivitet.

Genom sin kontinuerliga förbättring av arbetsmiljön stärker ENACO inte bara vår ställning som en attraktiv arbetsgivare, utan betonar också vår roll i att leverera samhällskritiska tjänster. Denna engagerande inställning lockar talanger som värderar en arbetsplats där personligt välbefinnande och professionell utveckling är i fokus, vilket bidrar till en positiv arbetskultur präglad av innovation och samarbete. Att ENACO är djupt involverad i samhällets kärninfrastruktur höjer företagets profil och visar på dess betydelse för både individer och det större samhället.

Utöver att säkerställa fysisk säkerhet fokuserar ENACO också på det organisatoriska och sociala klimatet, där varje individ känner sig värderad. Regelbundna medarbetarenkäter och feedbacksystem är avgörande för företagets strävan efter kontinuerlig förbättring och medarbetarnöjdhet.

Genom att proaktivt hantera arbetsmiljöfrågor, har ENACO också kunnat minska sjukfrånvaro och öka produktiviteten, vilket direkt bidrar till företagets resultat. Arbetsmiljöinsatserna är inte bara en kostnad; de är en investering i företagets mest värdefulla resurs – våra medarbetare.

ENACO är engagerade i att främja livslångt lärande och karriärutveckling, vilket visas genom anpassade utbildningsinsatser. Dessa initiativ är utformade för att stödja både personlig och professionell tillväxt, vilket möjliggör för medarbetarna att utvecklas och ta sig an nya utmaningar inom företaget. Genom att aktivt främja karriärutveckling, visar ENACO att vi värdesätter våra anställdas ambitioner och önskan att avancera. Denna inställning bidrar till en dynamisk arbetsmiljö där medarbetarna känner sig både motiverade och uppskattade, vilket stärker företagskulturen ytterligare.

Avslutningsvis understryker ENACO:s engagemang för socialt ansvar och dess integrering i den dagliga verksamheten vår dedikation till att bygga en hållbar framtid för både medarbetarna och företaget. ENACO:s genomtänkta strategier inom arbetsmiljöarbete är avgörande för våra nuvarande och framtida framgångar och lägger en solid grund för kontinuerlig tillväxt och innovation. Genom att upprätthålla höga standarder för arbetsmiljön och aktivt engagera oss i våra medarbetares välbefinnande, skapar vi en arbetsplats där anställda inte bara vill börja, utan även bygga sin karriär. Detta synsätt är inte bara avgörande för att locka och behålla talanger utan för att skapa en produktiv och engagerad arbetsstyrka som är avgörande för att driva företagets mål framåt.

Vårt arbete kring ESG

Begreppet ESG står för Enviroment (miljö), Social (socialt ansvar) och Governance (bolagsstyrning). Det representerar en ram för att bedöma och mäta hur hållbart ett företag är och vilken påverkan det har på samhället runtomkring. Att ha en stark ESG-strategi är av stor betydelse, inte bara för ENACO:s medarbetare utan också för våra kunder och investerare.

Se alla nyheter »

Enaco Logo White

En trygg, kompetent och flexibel partner för avbrottsfri drift inom kritisk infrastruktur.
Vi erbjuder allt från rådgivning och planering till kundanpassade helhetslösningar för
befintliga datacenter och nybyggnationer.

En trygg, kompetent och flexibel partner för avbrottsfri drift inom kritisk infrastruktur. Vi erbjuder allt från rådgivning och planering till kundanpassade helhetslösningar för befintliga datacenter och nybyggnationer.

© 2024 ENACO Sverige AB __ Integritet & Cookies __ Sök __ Sidkarta __

© 2024 ENACO Sverige AB

Integritet & Cookies __ Sök __ Sidkarta__

Cookies

När du besöker vår hemsida kan ENACO, eller en betrodd tredje part, komma att lagra cookies på din enhet i syfte att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för hemsidans utseende och funktionalitet kommer att lagras automatiskt, men övriga behöver du samtycka till.

Vad är cookies och varför använder vi dem?

Cookies är små textrader eller filer som laddas ner till din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats som använder cookies. Cookies används i stor utsträckning för att webbplatser ska fungera bättre och förbättra din användarupplevelse, till exempel genom att inte behöva välja språk varje gång du besöker en webbplats. Vi använder både absolut nödvändiga cookies och cookies för statistik, prestanda och marknadsföringsändamål.

Hur undviker jag cookies?

Genom att tillåta cookies på denna webbplats accepterar du att vi använder cookies i enlighet med denna policy. Du kan inaktivera eller begränsa överföringen av cookies, som inte är nödvändiga för funktionen av vår webbplats, genom att välja bort detta på denna webbplats eller genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Inställningar för webbläsare hittas ofta i menyn ”Verktyg” eller ”Inställningar” (se webbläsarens hjälpavsnitt). Om du besöker vår webbplats med cookies avaktiverade kan du kanske inte använda alla funktionerna på vår webbplats till fullo.

Hur länge finns det kvar cookies på min dator eller mobila enhet?

Det finns två typer av kakor; så kallade "persistent" cookies som är permanenta och "session" cookies som är tillfälliga. Persistent cookies håller tills de går ut på ett förinställt datum, eller raderas manuellt av dig på din enhet, och används till exempel för att komma ihåg användarspecifika inställningar mellan besök på en webbplats. Session-cookies varar tills du slutar surfa och används till exempel för att logga statistik när användaren går från en sida till en annan.

Var skickas cookiedata och vem delas den med?

De cookies vi använder lagras i din webbläsare och enhet. Vi säljer inte personlig information om dig. Dock delar vi den med en del tredje parter. Vår webbplats innehåller länkar till tredjepartswebbplatser. ENACO är inte ansvarig för när du besöker webbplatser från tredje part eller för hur tredje part behandlar din personliga information, och vi rekommenderar att du läser respektive webbplats integritetspolicy, så du vet hur din personliga information behandlas.

Vilka cookies använder vi och varför?

Absolut nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De är vanligtvis bara inställda som svar på åtgärder som du gjort som utgör en begäran om tjänster, till exempel inställning av dina personliga preferenser, inloggning eller fyllning av formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen fungerar inte då. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar information.

Prestanda-cookies

Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare flyttar runt på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar är aggregerade och därför anonyma. Om du inte tillåter dessa cookies vet vi inte när du har besökt vår webbplats.

Riktade cookies

Dessa cookies ställs in på vår webbplats av våra annonseringspartners eller andra tredje parter. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil av dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information, men är baserade på unikt identifierande av din webbläsare och internet-enhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att erfara mindre riktade annonser.

 

Ta del av ENACO Sverige ABs fullständiga integritetspolicy här.

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder endast cookies i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga