Stokab 2018-02-07T16:55:37+00:00

Stokab bygger högsäkerhetshall som värmer skolan

Inuti berget under gymnasieskolan Östra Real på Östermalm i Stockholm har Enaco byggt en unik högsäkerhetshall åt Stokab, rustad för att stå emot det mesta. Till och med atombomber.

Anläggningen, som ligger inhyst i ett gammalt bergrum, tjänade tidigare som en reservbrandstation för kristider. Här finns i dag en 300 kvadratmeter stor bredbandsknutpunkt. Beställaren är Stockholms stads it-infrastrukturbolag, Stokab, som tillhandahåller fibernät i Stockholmsområdet och har flera liknande anläggningar.

– Det är ett av det mest komplexa projekt vi genomfört, säger Ulrika Hahne som är projektansvarig på Enaco. Det var utmanande både rumsligt och tekniskt men också väldigt lärorikt.

Anläggningen kallas Knutpunkt 7 eller ”den gröna knutpunkten” och har plats för omkring 100 operatörer, företag och offentliga verksamheter som behöver korskoppling av fiberanslutningar. Enaco har byggt anläggningen på uppdrag av Stokab och skött samordning och uppbyggnad.

– Det som är unikt med anläggningen är för det första att den är gjord för telecomutrustning och inte för servrar som är den vanligaste typen av datorhall vi bygger. Dessutom håller den en extremt hög säkerhetsnivå, berättar Ulrika Hahne.

Bergrum blir datorhall
I december 2009 påbörjades projektet med knutpunkten. Utgångsläget var i princip råa bergrum som skulle förvandlas till en toppmodern och säker hall för kommunikationsutrustning med all försörjning i form av el, kyla och reservkraft. Enacos Nils Slussnäs var projektledare för bygget av Knutpunkten och berättar att projektet var speciellt på många vis.

Det faktum att hallen låg i ett bergrum innebar utmaningar som vatteninträngning, fukt, mögel och radon vilket gjorde projektet mer komplext.

– Dessutom var det svårt att få plats med allt eftersom det var så lågt i tak i teknikutrymmena, säger Nils. Det fanns bärande balkar som inte gick att ta bort.

En bergsäker anläggning
Till projektet hörde även bygget av en så kallad stötvågsbarriär omfattande transport av tunga dörrar, bergborrning och gjutning.

Förutom den yttre väggen som rymmer hela anläggningen finns ett inre skydd, så kallade EMP-burar i plåt, kring både nodrummen och försörjningsrummen där bland annat reservkraften och kylningen finns. En elektromagnetisk puls skulle annars kunna slå ut elektroniken.

Värmeåtervinning gav Stokab utmärkelse
Östra Reals gymnasium som ligger ovanför kommer delvis att värmas upp med överskottsvärmen som alstras. 100 kW kommer via värmeväxling gå in i skolans värmesystem vid full drift. Det täcker skolans grundläggande värmebehov. Lösningen gav Stokab pris för årets hållbara projekt av tidskriften CIO Sweden år 2012.

Om Stokab

AB Stokab ägs av Stockholms stad via koncernbolaget Stockholms stadshus AB och har cirka 100 anställda. Omsättningen år 2014 var 717 miljoner kronor, resultatet före skatt 188 miljoner kronor, och investeringarna uppgick till 94 miljoner kronor.

Om caset

Uppgift

Utgångsläget var i princip råa bergrum som skulle förvandlas till en toppmodern och säker hall för kommunikationsutrustning med all försörjning i form av el, kyla och reservkraft.

Lösning och resultat

Till projektet hörde även bygget av en så kallad stötvågsbarriär omfattande transport av tunga dörrar, bergborrning och gjutning.

Förutom den yttre väggen som rymmer hela anläggningen finns ett inre skydd, så kallade EMP-burar i plåt, kring både nodrummen och försörjningsrummen där bland annat reservkraften och kylningen finns. En elektromagnetisk puls skulle annars kunna slå ut elektroniken.

Kontakta Enaco

Phone: +46 10-228 00 00