Stokab 2018-02-07T16:55:36+00:00

Stokab bygger mer nere i berget

Inkapslad i solid plåt och försedd med redundanta driftsystem. Placerad i en brandstation från krigets kalla dagar i ett bomsäkert bergrum.

Det stora intresset för access i Stokabs högsäkerhetshall har gjort att Enaco fick i uppdrag att bygga ännu en EMP-skyddad anläggning bredvid den befintliga. Under 2012 pågick utbyggnaden för fullt. Precis som sin plåtinklädda ”granne” kommer den nya EMP-buren kunna stå emot alla upptänkliga elektroniska störningar, strömfall, sabotage och andra olägenheter.

Den här gången byggdes en fristående byggnad nere i bergrumsmiljön. Stokab och Enaco valde en lösning baserad på moduler som ger många fördelar, inte minst när det gäller att klara den omgivande miljön som tidvis kan vara väldigt fuktig.

– Med facit i hand kan vi konstatera att anläggningen överträffar våra förväntningar även när det gäller skärmningsegenskaper som håller mycket hög nivå, säger Magnus Angermund, vice Vd på Enaco och regionchef Stockholm.

Anders Broberg, informationschef på Stokab, Stockholms stads IT-infastrukturbolag är nöjd med samarbetet

– Vi är mycket nöjda med Enaco som leverantör, både när det gäller bygg, drift och underhåll. För oss är det effektivt att jobba med en helhetsleverantör.

Kunderna som ser värdet av en avbrottsfri och skyddad nod är många. Som bredbandsoperatörer lever de på att kunna leverera internetuppkoppling 24 timmar om dygnet.

– Deras kunder är vanliga internetanvändare, men också företag som banker och sjukhus där ett litet fel eller störning i kommunikationen kan få stora, dyra och allvarliga konsekvenser, säger Anders Broberg.

Om Stokab

AB Stokab ägs av Stockholms stad via koncernbolaget Stockholms stadshus AB och har cirka 100 anställda. Omsättningen år 2014 var 717 miljoner kronor, resultatet före skatt 188 miljoner kronor, och investeringarna uppgick till 94 miljoner kronor.

Om caset

Uppgift
Utgångsläget var i princip råa bergrum som skulle förvandlas till en toppmodern och säker hall för kommunikationsutrustning med all försörjning i form av el, kyla och reservkraft.

Lösning och resultat
Till projektet hörde även bygget av en så kallad stötvågsbarriär omfattande transport av tunga dörrar, bergborrning och gjutning.

Förutom den yttre väggen som rymmer hela anläggningen finns ett inre skydd, så kallade EMP-burar i plåt, kring både nodrummen och försörjningsrummen där bland annat reservkraften och kylningen finns. En elektromagnetisk puls skulle annars kunna slå ut elektroniken.

Kontakta Enaco

Phone: +46 10-228 00 00