Loading...
TJÄNSTER 2018-07-06T07:39:06+00:00

ENACO’s TJÄNSTER

Sedan 40 år tillbaka designar, bygger och underhåller ENACO datacenter och infrastruktur inom IT, kraft och kyla.

Helhetssyn och leverantörsoberoende
ENACO tar ansvar från design till nyckelfärdigt datacenter. Vi kan hjälpa dig med den fysiska byggnaden, skalskydd, elförsörjning, kyllösningar, nätverk, styrning och kommunikation och mycket mer.

Med 40 års erfarenhet i datacenterbranschen har vi utvecklat en helhetssyn kring hur anläggningarna på bästa och mest ekonomiska sätt ska designas och etableras.

Vi tror på att vara leverantörsoberoende för att säkerställa du den optimala och bäst lämpade lösningen.

ENACO ser mycket mer än din anläggnings enskilda delar. Vi kan ta ansvar för hela din anläggnings livscykel, om du så önskar. Genom ENACOs egen serviceorganisation ser vi till att din anläggning underhålls för maximal livslängd.

CONSTRUCTION

Som helhetsleverantör tar vi ansvar för alla steg från prospektering fram till nyckelfärdigt datacenter samt efterföljande service. Enaco kan hantera avancerade entreprenader
med många olika kompetensgrupper involverade. Med korta leveranstider och med kritiska slutdatum.

LÄS MER

OPERATION & MAINTENANCE

Vi erbjuder våra kunder att utveckla och drifta en säker och energieffektiv fysisk it-miljö i kundens datacenter. Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster och underhåll som är flexibelt och kan anpassas efter företagets krav på tillgänglighet, underhåll samt beredskap 24/7.

 

LÄS MER

ADVISORY

Vi agerar rådgivare till våra kunder vid valet av exempelvis en ny site, hur ett befintligt datacenter kan uppgraderas till att klara högre redundans och säkerhetsklasser, hur utvecklingsplanen för datacentret ska se ut för framtiden.  

LÄS MER

ANALYSIS 

Vi genomför analyser för att se över bl a energieffektivitetet, sårbarhet och kapacitetsutökningar som ger våra uppdragsgivare konkreta beslutsunderlag för att kunna bygga nytt eller vidareutveckla sin infrastruktur.

LÄS MER

Kontakta Enaco

Phone: +46 8 514 846 00