Loading...
Säkerhet 2019-07-04T09:51:19+00:00

SÄKERHET

Ett viktigt strategiskt beslut är valet av skyddsnivå för företagets datacenter. Tillsammans görs först en noggrann genomgång av företagets behov och krav på tillgänglighet.

Därefter bestäms skyddsnivån för ditt datacenter och du får ett komplett förslag på säkerhetslösningar som matchar dina behov.

Heltäckande inom skydds- och säkerhetssystem
ENACO levererar och installerar alla slags skydds- och säkerhetssystem som finns på marknaden. Såväl skalskydd som olika slags brand- och brandgas skydd, skydd mot vattenläckage, avlyssning, störning, intrång samt tillförlitliga larm- och övervakningssystem. I en komplett säkerhetslösning ingår även redundanta kyl- och försörjningssystem samt en plan för förebyggande service, jourservice samt larmad driftsövervakning.

Brandskydd och övervakning
ENACO erbjuder kunderna olika typer av släcksystem såsom vattendimma, inert gas och reaktiv gas. Alla systemen är lika effektiva men har sina fördelar inom olika användningsområden.

Utifrån dina behov och utformningen av ditt datacenter hjälper ENACO dig att planera ett bra brandskydd. ENACO projekterar, levererar, installerar och servar alla typer av släcksystem. Du kan även teckna serviceavtal där övervakning sker kontinuerligt av brandskyddet i din anläggning och vidtar brandförebyggande åtgärder.

Olika brandskyddsnivåer
Nivån på brandskydd bestäms av företagets behov och önskemål. ENACO rekommenderar som minimum brandklass EI60 och brandförebyggande åtgärder. Förslagsvis tillsammans med tidig rökdetektering och släcksystem. Vid högre behov rekommenderar vi brandklass EI120 DIS.

Larm
Ett larm är en billig garanti för att förebygga totalt driftsstopp eller annan skada på utrustningen. ENACO levererar och installerar alla slags larm såväl inpasseringssystem, inbrott och andra fysiska intrång.

Driftslarm
Ett driftslarm är bästa skyddet mot driftsstörningar. Det larmar ifall det uppstår en vattenläcka eller om ett klimataggregat strejkar. Givare för temperatur, fuktighet, summalarm från klimatanläggning, UPS och reservkraftaggregat kan anslutas till driftslarmet. Det kan vidarekopplas till larmcentral och serviceorganisation hos kundföretaget eller hos oss på ENACO.

Brandlarm och rökdetekteringssystem
Det vanligaste brandförloppet är långsamt växande kabelbrand som kan vara svår att upptäcka med vanlig rökdetektor. Ett aspirerande rökdetekteringssystem är därför bästa skyddet mot långsamt växande bränder.

Oavsett vilket kan ENACO alltid erbjuda en komplett och fungerande lösning.

Vill du veta mer?

Ring ENACO!

Stockholm, Göteborg, Malmö: +46 10-228 00 00

eller klicka nedan för att komma till kontaktformuläret.

Kontaktformulär

CONSTRUCTION
Som helhetsleverantör tar ENACO ansvar för alla steg från design och projektering fram till ett nyckelfärdigt datacenter.


DESIGN
För ENACOS uppdragsgivare är IT-miljön ytterst affärskritisk och en driftstörning orsakar stora problem och kostnader. Därför är tillgänglighet och säkerhet prioriterad i designlösningarna.


NÄTVERK & KOMMUNIKATION
Med djup och bred kunskap om hur kunderna verksamhetskritiska infrastruktur påverkar de dagliga affärerna, bygger ENACO kundernas nätverk.

Kontakta Enaco

Phone: +46 10-228 00 00