Kraftig tillväxt för ENACO – förstärker organisationen ytterligare

Drivet av ENACOs snabba utveckling har bolagets nuvarande styrelseordförande Thomas Lundin tillsatts som ny VD för ENACO. I september kommer även bolagets ledning att förstärkas med en ny chef för projektverksamheten (Construction Management), Christer Tronje, som närmast kommer från Bravida där han idag är avdelningschef för stora projekt. Christer Tronje har även erfarenhet från ledande befattningar i Alstom Power, Dalkia och Fortum Värme. ENACO tillsätter samtidigt en ny chef för den nationella serviceverksamheten (Service Management), Magnus Eklund, som tidigare arbetat i seniora roller med fokus på service och eftermarknad bl.a. på Hifab, Caverion, Munters och som VD för Mätforum AB. Tillsättningen av dessa roller utgör viktiga byggstenar i ENACOs strävan att vidareutveckla bolagets leveransorganisation i linje med de strategiska målen.

Thomas Lundin har varit styrelseledamot i ENACO sedan 2015 samt arbetande styrelseordförande sedan 2017. Thomas Lundin har lång erfarenhet som VD och landschef i entreprenad- och serviceverksamheter. Han har suttit i ledningen för både börsnoterade och riskkapitalägda bolag. Närmast kommer Thomas Lundin från VD-positioner i Caverion, G4S och Bravida. Thomas Lundin har framgångsrikt arbetat med förändringsarbete, tillväxt i installationsbranschen och tjänstesektorn samt med fusioner och förvärv.

Thomas Lundin efterträder Jack Bölja, som i samband med förändringen lämnar bolaget.

– Jag ser fram emot att som ENACOs VD, tillsammans med ledningsgruppen och styrelsen få utveckla ENACOs redan starka kund- och projektportfölj. ENACO har en god position på den nya datacentermarknaden. Ökad erfarenhet av stora projekt och ny kompetens är viktiga förutsättningar för nästa steg i ENACOs utveckling på denna snabbt växande marknad, säger Thomas Lundin.

Kjell Duveblad återinträder efter Thomas Lundin i rollen som bolagets styrelseordförande. Kjell har suttit i bolagets styrelse sedan 2012 och var styrelseordförande fram tills Thomas tillträdde som arbetande styrelseordförande i år.

– Med denna förändring växlar ENACO upp! Thomas Lundins gedigna operativa och strategiska erfarenhet kommer att vara till stor nytta för att vidareutveckla ENACO till att bli ledande i branschen, säger Kjell Duveblad.

ENACO ingår i Mind Industrial Group som är ett investmentbolag som fungerar som en långsiktig och engagerad ägare.

För mer information kontakta:

Kjell Duveblad, styrelseordförande
Thomas Lundin, VD
Telefon: 08-514 846 00

Kort om ENACO
ENACO designar, bygger och underhåller datacenter och teknikutrymmen. ENACO levererar lösningar inom verksamhetskritisk infrastruktur beträffande kraftförsörjning, klimat, säkerhet och kommunikation. Bolaget grundades 1977 och har kontor i Solna (huvudkontor), Malmö och Göteborg.
”ENACO – on the edge of datacenter evolution”.

2017-08-30T10:26:16+00:00

Kontakta Enaco

Phone: +46 10-228 00 00