Loading...
Klimatanläggningar 2019-07-04T09:49:26+00:00

KLIMATANLÄGGNINGAR

Server- och IT-utrustning behöver rätt temperatur och luftfuktighet utan större variationer. Med dagens höga IT-laster ställs stora krav på klimatanläggningen.

ENACO levererar och installerar ny kylteknik som klarar dagens och morgondagens behov.
I moderna datacenter kan effekten vara mycket hög. 7 kW per serverrack är inte ovanligt. Med höga effekter och mycket värme krävs ny metodik för att kyla ett datacenter. ENACO gör kvalificerade beräkningar och analyser för att garantera kylredundans och driftsäkerhet.

Klimatanläggningar som håller för kontinuerlig drift
De flesta servrar är i drift dygnet runt, året runt. Utgångspunkten i ENACOs lösningar är att klimataggregaten ska vara designade för att klara både klimatkrav och kraven på kontinuerlig drift. Styrsystemen ska reglera temperatur och fuktighet inom snäva gränser. Den typ av aggregat som kyler servrar och datorer brukar benämnas processkylaggregat till skillnad från komfortkylaggregat som används för att kyla kontor, butiker och bostäder.

Värmeåtervinning – både en besparing och en miljövänlig lösning
ENACO hjälper till att ta fram lösningar både för att kyla ditt datacenter samtidigt som överskottsvärmen används till att värma upp din kontorslokal. När det är möjligt kan ENACO också hjälpa dig att återföra och sälja överskottsenergi till kraftbolagen genom fjärrvärmenätet. Bra både för plånboken och för miljön.

Vill du veta mer?

Ring ENACO!

Stockholm, Göteborg, Malmö: +46 10-228 00 00

eller klicka nedan för att komma till kontaktformuläret.

Kontaktformulär

Kontakta Enaco

Phone: +46 10-228 00 00