Loading...
Energianalys 2019-07-04T11:19:12+00:00

ENERGIANALYS

ENACO gör en genomgång av ditt datacenter och bedömer energieffektiviteten och räknar även ut anläggningens PUE-tal. PUE står för Power Usage Effectiveness och är ett mått på energieffektiviteten. Ju lägre PUE-tal din anläggning har desto mer energieffektiv är den.

Ett PUE-tal för en omodern anläggning kan idag ligga på ända upp till 2,0 och däröver. Ett PUE på 2,0 innebär att för varje watt IT-energi som förbrukas, går lika mycket åt för kylanläggningar och lokaler.

Idag kan vi bygga datacenters med mycket låga PUE- tal och som sparar stora belopp i energikostnader och ger samtidigt förbättringar för vår miljö.

Energieffektivitetsanalysen omfattar anläggningens energieffektivitet samt konkreta förslag på förbättringsåtgärder.

Audit
ENACO erbjuder en komplett audit för avancerade datormiljöer, godkänd för företagets årsredovisning. ENACO gör en noggrann säkerhetsgenomgång och går ner på djupet och gör en total risk- och sårbarhetsanalys. ENACO utför även kontroll med hänsyn till ingångna avtal och uppfyllande av standards. Förbättringsförslag inkluderar en långsiktig säkerhetsstrategi, analys av framtida utbyggnadsbehov, plan för optimalt utnyttjande av lokaler samt förslag på nya energieffektiva lösningar.

Vill du veta mer?

Ring ENACO:

Växel: +46 10-228 00 00
Växeln är öppen måndag till fredag 08:00 till 17:00

Eller klicka nedan för att komma till kontaktformuläret.

Kontaktformulär

Kontakta Enaco

Phone: +46 10-228 00 00