ENACO får ny styrelseordförande

På ENACO ABs årsstämma den 22 mars 2017 valdes Thomas Lundin till styrelseordförande. Thomas Lundin har varit styrelseledamot i ENACO sedan 2015 och har över 15 års erfarenhet som VD, från företag som Caverion, G4S och Bravida. Thomas har framgångsrikt arbetat med förändringsarbete, operativ ledning, fusioner och förvärv samt med tillväxt i installationsbranschen och tjänstesektorn.

Thomas Lundin efterträder Kjell Duveblad som har varit bolagets ordförande sedan 2012. Kjell Duveblad kvarstår som styrelsens vice ordförande.

– Jag ser fram emot att på strategisk nivå, tillsammans med styrelsen och ledningsteamet, få utveckla den redan starka position som ENACO har på den nya datacentermarknaden där kraven på ökad teknisk spetskompetens, erfarenhet av krävande miljöer inom bland annat kritisk infrastruktur är viktiga förutsättningar för nästa steg i ENACOs utveckling, säger Thomas Lundin.

– Nu vill vi ta ENACO till nästa nivå. Thomas gedigna operativa erfarenhet kommer att vara till stor nytta för att vidareutveckla ENACO till att bli ledande i branschen. Jag vill tacka Kjell Duveblad för ett väl utfört arbete som styrelsens ordförande och för att ha bidragit med att skapa struktur och en plattform att bygga vidare på, säger ENACOs ägare Fredrik Mannerheim.

För mer information kontakta:

Jack Bölja, VD
Thomas Lundin, styrelseordförande

Telefon: 08-514 846 00

Följ ENACO via My news desk

2017-04-20T15:32:24+00:00

Contact Enaco

Phone: +46 10-228 00 00