Loading...
El och kraftförsörjning 2019-07-04T09:51:51+00:00

EL & KRAFTFÖRSÖRJNING

ENACO vet att elförsörjningen är affärskritisk på flera sätt. Ett strömavbrott kan orsaka stora problem och energiförbrukningen utgör en betydande del av it-kostnaderna. Därför har ENACO de vassaste specialisterna som hjälper dig att minimera driftstörningar.

En av de vanligaste orsakerna till driftsstörningar är strömavbrott eller störningar från elnätet. Eftersom kraftleverantörerna inte kan garantera störningsfri elleverans är det varje it-användares ansvar att bygga in reservkapacitet i systemet för att gardera sig mot eventuella driftsstopp. ENACO erbjuder kompletta energieffektiva installationer inom kraftdistribution på professionella kraftanläggningar som ställverk, reservkraft och UPS-system samt batterianläggningar.

ENACO använder den senaste tekniken för att möjliggöra dubblering av kapacitet i datacentret
För många av uppdragsgivarna har ENACO dubblerat kapaciteten i datacentret genom ny, energieffektiv teknik – dessutom under full drift av datacentret.

Minimikrav för elanläggningen
Ett minimikrav för varje anläggning är en riktigt projekterad och utförd elmätning tillsammans med ett aggregat för avbrottsfri kraft (UPS). Utrustningen klarar strömavbrott i upp till 20 minuter och bör kompletteras med programvara för kontrollerad nedtagning av it-utrustningen.

För att klara längre strömavbrott krävs reservkraft i form av dieselgeneratorer. Även klimatanläggning och andra väsentliga försörjningar måste givetvis anslutas till reservkraften.

ENACOs åtagande
ENACO hjälper till att planera elförsörjningen i ditt datacenter utifrån företagets krav på driftsäkerhet. ENACO projekterar, levererar, installerar och utför service på reservkraft, UPS och 48-voltsystem. I åtagandet ingår mekaniskt montage, byggnation och isolering.

Försörjningslösningar för andra kritiska miljöer
ENACO levererar även försörjningslösningar till andra kritiska miljöer som bankkontor, tunnelbanor, sjukhus, ledningscentraler, katastrofrum, köpcentrum, telekommunikationsutrymmen mm.

Vill du veta mer?

Ring ENACO!

Stockholm, Göteborg, Malmö: +46 10-228 00 00

eller klicka nedan för att komma till kontaktformuläret.

Kontaktformulär

CONSTRUCTION
Som helhetsleverantör tar ENACO ansvar för alla steg från design och projektering fram till ett nyckelfärdigt datacenter.

DESIGN
För ENACOS uppdragsgivare är IT-miljön ytterst affärskritisk och en driftstörning orsakar stora problem och kostnader. Därför är tillgänglighet och säkerhet prioriterad i designlösningarna.

NÄTVERK & KOMMUNIKATION
Med djup och bred kunskap om hur kunderna verksamhetskritiska infrastruktur påverkar de dagliga affärerna, bygger ENACO kundernas nätverk. 

Kontakta Enaco

Phone: +46 10-228 00 00