Loading...
Att arbeta hos oss 2018-07-19T14:08:51+00:00

Att arbeta på Enaco

Enaco har expertkompetens inom varje område vi erbjuder våra kunder. Men det som verkligen gör skillnad är våra medarbetares engagemang och passion. Det kännetecknar vår arbetsmiljö och många vittnar om att det känns när man kommer in på ett av våra kontor. En gemensam drivkraft som kommer från intresse, nyfikenhet och förmåga att se nya möjligheter.

Några nyckelord är samarbete och kunskapsutbyte. Vår företagskultur uppmuntrar till att tillvarata var och ens styrkor, kompetens och personlighet. Vi sätter stort värde i att förstå våra kunders behov och utifrån det presentera effektiva, säkra och innovativa lösningar. Vi lever våra värderingar och är stolta över att arbeta på Enaco.

Att arbeta hos oss innebär ett självständigt arbete i högt tempo där du är en del av ett starkt, kunnigt och engagerat team. I vår miljö har alla medarbetare ett stort mått av frihet under eget ansvar. Företagskulturen karakteriseras av öppenhet, målmedvetenhet, affärsmässighet och kundnytta. 

Stämmer det med dina värderingar? Då är du varmt välkommen till oss!

Kontakta Enaco

Phone: +46 10-228 00 00