VÅRA TJÄNSTER

Vi bygger, installerar och underhåller datacenters, teknikrum och kyl- och kraftlösningar.

Inga enkla saker, men vi tror på enkelhet, skalbarhet och tydlighet. Med det vill vi säga att vi vill göra vårt erbjudande så enkelt och tydligt som möjligt för dig att förstå som kund. Vi tror inte på att krångla till det med alltför många tilläggstjänster, utan vi har paketerat våra tjänster utifrån ett heltäckande perspektiv med möjlighet till utökade tjänster i de fall det behövs. Vi är stolta över att vi skräddarsyr så mycket som möjligt, utifrån våra paketerade tjänster, för att kunna presentera optimala lösningar för våra kunders utmaningar. Vi hoppas du gillar vårt tänk.

Helhetssyn och leverantörsoberoende
Vi tar ansvar från design till färdigställande och hjälper er med såväl den fysiska byggnaden, skalskydd, elförsörjning, kyllösningar samt kommunikation. Vår långa erfarenhet av komplexa datacenters och teknikrum har givit oss en unik kunskap och helhetssyn på hur de bäst designas och etableras. Det gör att vi inte bara ser till de enskilda delarna utan tar ansvar för att optimera hela anläggningens olika delar. Vi vet att resultatet är affärskritiskt för våra uppdragsgivare, såväl driftsäkerhet, fysisk säkerhet som energieffektivitet är avgörande för att våra kunder ska kunna dra maximal nytta av sin investering. Och vi har nära 40 års erfarenhet av att genomföra nybyggnation, uppgraderingar och tillbyggnader under pågående drift. Och med vår serviceorganisation ser vi till att er anläggning underhålls för en maximal livslängd.

Vi tror på att vara leverantörsoberoende för att säkerställa att vår uppdragsgivare alltid får den bästa lösningen optimal infrastruktur.

CONSTRUCTION

Som helhetsleverantör tar vi ansvar för alla steg från prospektering fram till nyckelfärdigt datacenter samt efterföljande service. Enaco kan hantera avancerade entreprenader
med många olika kompetensgrupper involverade. Med korta leveranstider och med kritiska slutdatum. 
Pil-green

OPERATION SERVICES 

Vi erbjuder våra kunder att utveckla och drifta en säker och energieffektiv fysisk it-miljö i kundens datacenter. Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster och underhåll som är flexibelt och kan anpassas efter företagets krav på tillgänglighet, underhåll samt beredskap 24/7.
Pil-green

ANALYSIS 

Vi genomför analyser för att se över bl a energieffektivitetet, sårbarhet och kapacitetsutökningar som ger våra uppdragsgivare konkreta beslutsunderlag för att kunna bygga nytt eller vidareutveckla sin infrastruktur.

Pil-green

TRUSTED ADVISORY

Vi agerar rådgivare till våra kunder vid valet av exempelvis en ny site, hur ett befintligt datacenter kan uppgraderas till att klara högre redundans och säkerhetsklasser, hur utvecklingsplanen för datacentret ska se ut för framtiden.  Pil-green

Enaco har under snart 40 år fått förtroendet att bygga datacenters och verksamhetskritisk infrastruktur med säker och tillgänglig kraftförsörjning och kommunikation. Vi fortsätter att med vår spetskompetens bidra till en säker och energieffektiv digitalisering av samhället.