CONSTRUCTION

Vi levererar nyckelfärdiga och säkra datacenters
Som helhetsleverantör tar vi ansvar för alla steg från design och projektering fram till ett nyckelfärdigt datacenter. Vi agerar ofta som totalentreprenör med många olika underleverantörer för olika kompetensområden involverade.

Hög tillgänglighet prioriteras
För alla våra uppdragsgivare är IT-miljön ytterst affärskritisk och en driftsstörning orsakar stora problem och kostnader. Därför är tillgängligheten prioriterad i de lösningar vi levererar och vi designar och bygger redundanta lösningar enligt bl a Tier klassning – utifrån vår uppdragsgivares behov. Vi lägger därför lika stor vikt vid att bygga bort svagheter och risker i systemet som att dimensionera ditt datacenter för framtida behov.

Entreprenader för andra miljöer
Vi levererar även kyl- och elkraftlösningar för andra kritiska miljöer som tunnelbanor, sjukhus, ledningscentraler, katastrofrum, köpcentrum, telekommunikationsutrymmen mm.

Ska du bygga om, utöka eller bygga nytt?
Beskriv ditt behov så återkommer vi med ett förslag på lösning för;

  • Datacenters
  • Containers
  • El och kraftförsörjning
  • Klimatanläggningar
  • Kommunikation
  • Säkerhetssystem

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Ring oss!
Stockholm + 46 8-514 84 600
Göteborg + 46 31 67 40 70
Malmö +46 40 16 62 80

eller klicka nedan för att komma till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

CONSTRUCTION
Som helhetsleverantör tar vi ansvar för alla steg från design och projektering fram till ett nyckelfärdigt datacenter.

DESIGN
För alla våra uppdragsgivare är IT-miljön ytterst affärskritisk och en driftstörning orsakar stora problem och kostnader. Därför är tillgänglighet och säkerhet prioriterad i de lösningar vi designar.

NÄTVERK & KOMMUNIKATION
Med bred kunskap om hur våra kunders verksamhetskritiska infrastruktur påverkar de dagliga affärerna, bygger vi våra kunders nätverk.